Privacy statement

Country & Lake Luxury Kaakberg


gevestigd IJsselmeerdijk 26, 1473 PP, Warder
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
+31(0)299 372190/+31 630406331
info@countryandlake.nl
www.countryandlake.nl


Privacyverklaring


In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door de Country & Lake Luxury Kaakberg worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is.
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via [info@countryandlake.nl]
Via deze website informeren wij u over ons vakantiehuis en heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of een reservering te maken. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.
Persoonsgegevens
Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke plicht en op grond van uw toestemming.
De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
• Naam
• Adres
• Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN en BIC/SWIFT


Doeleinden


De bovenstaande persoonsgegevens worden door Country & Lake uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken uw gegevens nooit voor andere doeleinden.
De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:
• Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet en voor de toeristenbelasting)
• Versturen van facturen
• Retourneren van gevonden voorwerpen
• Bevestigen of annulering van reserveringen
• Service bieden voor gasten
• Bijhouden van digitaal gastenboek
Wij zijn wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. Hiervoor vragen wij uw naam en woonplaats. Wanneer u deze gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij u helaas geen overnachting bieden in ons vakantiehuis.


Links naar externe websites


Op onze website zijn een aantal links naar websites van andere bedrijven en organisaties die voor u relevant zijn. De eigenaar van website Country & Lake kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties/bedrijven. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.


Google Analytics


Wij werken met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn. Dit doen wij door een overeenkomst te sluiten met de betreffende partner.


Beveiligen en bewaren


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.


Inzage recht en wijzigen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen en/of te wissen. U kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.


Klachtenrecht


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.