Terms and Conditions

Aan onze gasten
Helaas hebben wij boekingsvoorwaarden moeten opstellen al druist dat tegen onze natuur en gastvrijheid in. We hebben alleen door schade en schande ervaren dat er heel af en toe personen zijn die misbruik maken of die proberen misbruik te maken van onze gastvrijheid en dat willen we graag voorkomen. Vandaar onze beslissing om onderstaande boekingsvoorwaarden toch maar op te nemen. Heeft u nog vragen hierover of op- of aanmerkingen? Misschien zelfs een aanvulling dan horen wij het graag van u.


LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN ONS NACHTREGISTER


U bent verplicht het formulier nachtregister van de gemeente Edam-Volendam in te vullen bij aankomst. Wij gaan uiterst zorgvuldig en discreet met uw gegevens om.


AANSPRAKELIJKHEID


In geen geval draagt Country & Lake enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Country & Lake in geen geval enige verantwoordelijkheid. We gaan er vanuit dat u hiervoor zelf een reis/ongevallenverzekering afsluit.


ANNULERINGEN


Zie ons Annuleringsvoorwaaronder, link onder aan de Homepagina.


RESERVERINGSVOORWAARDEN  1. U kunt via onze website reserveren, maar het kan zijn dat u telefonisch, schriftelijk of via email heeft gereserveerd. Deze manieren van reserveren zijn voor u en Country & Lake tevens bindend en rechtsgeldig, zodra de aanbetaling is ontvangen.

  2. In geval van een optie, wordt de Kaakberg 5 dagen voor desbetreffende huurder vrijgehouden. Bij verstrijken van de optiedagen, zonder tegenbericht, is Country & Lake gerechtigd om de Kaakberg weer vrij beschikbaar te stellen.


WIJZIGING RESERVERING


Het wijzigen van een eenmaal gereserveerde periode kan alleen indien Country & Lake schriftelijk en/of per email de mogelijkheid van wijzigen bevestigd. Indien de wijziging niet mogelijk is omdat we al bezet zijn, valt de wijziging onder de annuleringsvoorwaarden.


BETALINGSCONDITIES


Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking, maakt u de aanbetaling (50% van de totaalsom) direct over. U ontvangt van ons altijd een een boekingsbevestiging en een factuur met het (gespecificeerde) totaalbedrag. De boeking is bevestigd, zodra de aanbetaling is ontvangen. De tweede helft ontvangen wij 6 weken voor aankomst. Als de tweede helft niet ontvangen is, vervalt uw boeking en bent u de aanbetaling kwijt.
Het kan zijn dat u, na overleg, nog iets moet bijbetalen (bijvoorbeeld op he laatste moment een extra persoon). Doe dat dan direct bij aankomst contant.
U ontvangt daarvoor van ons een kwitantie.


VERANTWOORDELIJKHEID


De persoon die de betaling van de reserveringsbevestiging/factuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden, de huisregels en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de Kaakberg te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:  1. Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

  2. Roken binnen in de Kaakberg is niet toegestaan. Buiten hebben wij asbakken voor u staan. Boete op de overtreding roken in huis bedraagt €250

  3. Huisdieren zijn alleen toegestaan, met inachtneming van de Huisregels (zie link onder aan de Homepagina) enindien u dit heeft aangegeven bij de reservering.

  4. Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten. Zie de Huisregels, link onder aan de Homepagina.

  5. Op de dag van aankomst kunt u de Kaakberg vanaf 15:00 tot 22:30 uur betrekken. Indien u eerder of later wilt aankomen kunt u dit aangeven bij uw reservering of door contact met ons op te nemen en kunnen we kijken welke mogelijkheden er zijn.

  6. Op de dag van vertrek dient u de Kaakberg uiterlijk om 11.00 uur te verlaten tenzij anders overeengekomen.


SCHADE/VERNIELINGEN OF ONTBREKEN INVENTARIS OF DIEFSTAL


Tijdens uw verblijf in de Kaakberg bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Alle vernielingen of schades dienen direct gemeld te worden bij de eigenaars). Wij gaan ervan uit dat u eventueel hiervoor een aansprakelijkheid/reisverzekeringen heeft afgesloten.
Bij opzettelijke vernielingen of diefstal schakelen we altijd de politie in en zullen wij aangifte doen van het voorval. Bij schade/vernieling van roerende en onroerende zaken zijn wij genoodzaakt de kosten voor herstel/vervanging in rekening te brengen.
Indien na het uitchecken er inventaris ontbreekt zijn wij genoodzaakt de kosten voor aanvullen/vervangen van inventaris in rekening te brengen.
Mocht u tijdens uw verblijf uw sleutels verliezen van onze Kaakberg of deze niet zijn ingeleverd bij vertrek, zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen die gepaard gaan met het vervangen van de sloten. Aangezien het vervangen van sloten niet goedkoop is, dient u rekening te houden met hoge kosten.
Bij het niet betalen of meewerken om tot een oplossing te komen schakelen wij altijd een 3e partij in en de kosten die hiermee gepaard gaan zullen op u worden verhaald.


WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR HET OPSTELLEN VAN DEZE BOEKINGSVOORWAARDEN.